Benganoider, Holostei, overordnet gruppe af primitive (tidligt opståede) benfisk, af hvilke langt den største del nu er uddøde. Benganoider omfatter to ordener med nulevende repræsentanter, amia og pansergedder. Fælles for de to grupper er en speciel type skæl, ganoidskæl, der kendetegnes ved, at overfladen består af flere lag af et emaljelignende stof, ganoin.