Benevole lector, (lat., bene- + vole se benevolent, lector af legere læse), velvillige læser!.