Bene vale, (lat. bene- + vale af valere være stærk, være rask), lev vel!.