Beluring, iagttagelse i det skjulte af personer, der klæder sig af, har samleje e.l., straffes som blufærdighedskrænkelse. Se også seksualkriminalitet og fredskrænkelse.