Bellum sociale, (lat. bellum krig + sociale forbundsfælle-), forbundsfællekrig.