Belizisk betyder ‘som vedrører Belize’ eller ‘som vedrører belizere’.