Bekendtgørelse, generel retsforskrift, udstedt af den offentlige administration med borgerne som adressater. En bekendtgørelse offentliggøres ligesom love i Lovtidende. Der kræves normalt bemyndigelse fra lovgiver til udstedelse af bekendtgørelser. Lovbemyndigelsen gives i reglen til en minister med henblik på udstedelse af de ofte teknisk prægede nærmere bestemmelser til en lovs gennemførelse. Bekendtgørelser udgør en stadig stigende del af regelstoffet. Se også bemyndigelseslov.