Behovstilfredsstillelse, den målsætning, som inden for økonomisk teori tillægges forbrugeren. Ved at antage, at priserne på markedet er givne, kan der af forbrugerens stræben efter den størst mulige behovstilfredsstillelse udledes en bestemt efterspørgselsadfærd.