Begunstiget, i forbindelse med en livsforsikring den person, som ved forsikringsbegivenhedens indtræden har ret til at få udbetalt forsikringssummen.