Begrundet udtalelse, klageskrift, som EU-Kommissionen skal tilsende et medlemsland, før der ved EU-Domstolen kan rejses sag mod landet. Da retssagen kun kan omfatte de forhold, der er nævnt i udtalelsen, sender Kommissionen først en mere uformel åbningsskrivelse. Til grund for sagen ligger ofte en henvendelse til Kommissionen fra en borger eller virksomhed i et EU-land. Se også EU.