Begrundelsespligten er, når forsikringsselskabet skal begrunde, hvorfor forsikringen ikke kan tegnes, eller hvorfor forsikringsaftalen opsiges. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de relevante retsregler, samt en kort redegørelse for, Begrundelsen skal efter anmodning fra kunden/forsikringstageren være skriftlig.