Beggar-thy-neighbour, (eng. 'bring din nabo til tiggerstaven'), udtryk for den økonomiske politik, som tager sigte på at forbedre handelsbalancen og fremme beskæftigelsen i et land på andre landes bekostning, fx vha. devaluering, eksporttilskud, told eller direkte importkontrol. En række internationale organisationer, fx IMF, GATT og NAFTA, er dannet med henblik på at begrænse denne form for økonomisk politik.