Befrielsesbevægelse, politisk organisation, der arbejder for en undertrykt befolkningsgruppes frihed og uafhængighed. Oprindelig var befrielsesbevægelser betegnelse for organisationer, der kæmpede mod kolonistyre i ulandene. Afhængigt af politisk ståsted kaldes medlemmer af befrielsesbevægelser enten frihedskæmpere eller terrorister. Man kan opdele befrielsesbevægelser efter mål og midler. Målene kan være antikolonialisme, national uafhængighed, kulturel autonomi og national genforening. Midlerne kan være enten ikke-voldelige eller væbnet kamp (guerillakrig).