Bear, (eng. bear egl. bjørn, beslægtet med oldnord. bera hunbjørn, bersi hanbjørn), baissespekulant; det modsatte af bull.