Batypelagial, (gr. baty- + gr.-lat. pelagial), inden for biologien levende væsener, som findes på store havdybder.