Bataver, germansk stamme, bosat i Rhinens mundingsområde; hovedbyen lå ved det nuværende Nijmegen i Holland. Bataverne beskrives i den samtidige romerske litteratur som et krigerisk og tappert folkeslag, og de blev med succes benyttet i den romerske hær, efter at de i slutningen af 1. årh. f.Kr. var blevet Romerrigets allierede. I år 69 e.Kr. ledte bataverne under Julius Civilis germanerne i et oprør mod romerne, men de nedkæmpedes året efter.