Bastnäsit, (efter fundstedet Bastnäs i Västmanland, Midtsverige og -it), voksgult til rødbrunt mineral, som har hårdheden 4-41/2 og massefylden 5 g/cm3. Mineralet krystalliserer trigonalt og har den kemiske sammensætning (Ce,La)CO3(F,OH). Bastnäsit er det vigtigste malmmineral for de sjældne jordarters metaller, og der skelnes mellem tre hovedtyper: bastnäsit (Ce), - (La) og - (Y). Det brydes ved Bayan Obo i Indre Mongoliet, Kina, og ved Mountain Pass i den sydøstlige del af Californien.