Bastard, (fra oldfr., vist afledt af bast 'sadel' og med bet. 'avlet på sadlen' (anvendt som leje) og ikke i ægtesengen), i biologien krydsninger mellem to individer med forskellige arveanlæg, oftest af hver sin art. Udtrykkene bastard og bastardering bruges stadig om afkom efter parring mellem forskellige hunderacer, men er ellers næsten afløst af hybrid og hybridisering.