Bassin, inden for geologi betegnelsen for et område af jordens overflade, der har været udsat for længerevarende indsynkning, og hvor store mængder af sedimenter er akkumuleret (se sedimentært bassin).