Bassin er inden for oceanografi betegnelsen for et større afgrænset havområde, fx Nordsøbassinet.