Basset, (eng., diminutiv af fr. bas, basse lav), lavbenet fransk støverhund.