Basselisse, (fr. basse lice 'lav sølle, lav væv(ning)'), gobelinvæv, hvor kædetrådene (trenden) er udspændt vandret mellem to bomme. Hver tråd sidder i en sølle, og man skifter skel vha. skafter og tramper. Bruger man forlæg (karton), er dette anbragt under trenden, og man væver med retsiden nedad mod forlægget, hvilket gør det vanskeligt at kontrollere det færdige arbejde; en vippeanordning gør det muligt at se arbejdet fra retsiden. Se gobelin.