Basjkirisk, bashkirisk, tyrkisk sprog af den nordvestlige type, beslægtet med volga-tatarisk. Basjkirisk tales af knap 2 mio. mennesker (2001) i og omkring den russiske republik Basjkortostan vest for Ural, hvor det i 1999 opnåede officiel status jævnsides med russisk. Det adskiller sig fra beslægtede sprog, bl.a. ved at omlyd har øget vokalernes antal. Konsonanterne omfatter lydene [θ] og [ð] som i engelsk three og the. Som alfabet anvendes kyrillisk. Se også tyrkiske sprog.