Basisk stålproces, den mest benyttede stålfremstillingsproces. Stålet smeltes i en ovn med basisk foring og dækkes af en basisk slagge. Formålet er at nedbringe stålets fosfor- og svovlindhold til mindre end 0,04%. Ovnforet kan bestå af sintret dolomit eller af magnesit- og chrommagnesitsten, fx i ovne til Siemens-Martin-processen og i elektroovnene på Det Danske Stålvalseværk. Slaggesammensætningen reguleres ved tilsætning af brændt kalk eller dolomit. Se også Thomas-processen.