Basar, velgørenhedsarrangement med salg af genstande, der er stillet gratis til rådighed.