Basalkonglomerat, (af basal + lat. konglomerat), inden for geologi bundkonglomerat; et konglomerat, som er dannet i begyndelsen af et havs gradvise udbredelse over et landområde og som ofte danner den nederste del af en lagserie.