Basalforskning, grundforskning, tilstræbt erhvervelse af ny indsigt uden umiddelbar tanke på anvendelse.