Barytvand, barythydrat, opløsning af bariumhydroxid, Ba(OH)2, i vand. Med luftens kuldioxid dannes bariumcarbonat, BaCO3. Se også barium (forbindelser).