Barre, støbt eller smedet klump metal med en regelmæssig form og vægt. Barrer kan bruges som betalingsmiddel, men kan også forarbejdes til mønter (ædelmetal) eller redskaber (jern, stål). I Sargon 2.s palads i Dur-Sharrukin fra ca. 700 f.Kr. fandt man 160 ton jern i form af dobbeltspidsbarrer, der hver vejede 4-7 kg. I middelalderen fremstilledes økseformede jernbarrer i Norge, leformede i Småland og sværdformede på Gotland og i England. Sølvbarrer udsmededes i vikingetiden og i middelalderen til stænger, ofte med vægte, der stod i relation til datidens møntsystem. Vor tids guldbarrer er støbte, vejer normalt ca. 12 kg og indeholder mindst 99,6 % guld. En stor del fremstilles på Rand raffinaderiet i Germiston, Sydafrika. Barrer af ædelmetal er i reglen stemplet med producent, nummer og garanteret renhed. En del af de nationale bankers valutareserve foreligger i form af guldbarrer. Danmarks Nationalbanks beholdning (2007) er ca. 67 ton.