Baroskop, (gr. baro- + -skop), apparat til påvisning af et lufttryk.