Baroni, ejendom, som giver sin besidder ret til titel af baron. Baronier indførtes i Danmark ved grevernes og friherrernes privilegier af 1671. Besidderen af baroniet benævntes lensbaron. Efter lensafløsningen i 1919 knyttedes titlen lensbaron til besiddelsen af det successorfond, som trådte i stedet for baroniet, og som tilfaldt endnu to generationer. Se også adel og grevskab.