Barbette, (fr. barbette, diminutiv af barbe skæg), inden for militær bænk bag brystværn; kanonplads uden skydehuller.