Barber, slægter af ferskvandsfisk, der alle tilhører gruppen karpefisk. Barber udgør ikke en naturlig gruppe. De fleste er forsynet med tråde omkring munden, hvilket har givet gruppen navn; dog har fx kilepletbarben og andre Rasbora-arter ingen skægtråde. Som andre karpefisk lever barber af smådyr og plantedele; de store tager små fisk. I Mellem- og Sydeuropa findes fire arter. Heraf er barben eller flodbarben (Barbus barbus) kendt fra Frankrig til Sortehavet. Den kan veje op til 16 kg og har stor betydning både som sports- og spisefisk. De fleste barbearter findes i Afrika og Asien. Da mange arter er meget farvestrålende og ikke bliver ret store, er de populære akvariefisk. Slægterne Barbus, Puntius og Rasbora er overordentlig artsrige. I Indien findes nogle arter kaldet mahasirer, som med en længde på over 2 m er populære sportsfisk. Deres sidelinjeskæl kan blive så store som en håndflade. I nogle huler i Den Demokratiske Republik Congo lever en blind barbe, Caecobarbus geertsi, som er fredet.