Barbe, (fr. barbe 'skæg'), den ujævne rand, der opstår i pladen ved gravering af kobberstik.