Barbe, (af lat. Barbus egl. skægfisk), fisk, som tilhører en artsrig slægt af karper. Se barber.