Barbadisk betyder ‘som vedrører Barbados’ eller ‘som vedrører barbadiere’.