Baratteri, (fr. baraterie skibsførers underslæb, it. baratteria (hist.) handel med embeder), skipperens el. mandskabets pligtovertrædelser til skade for rederen el. ladningsejeren.