Banret, retshistorisk udtryk for kongens ret til at udstede forbud og påbud under trussel om straf. Kongen som lovens vogter i denne forstand er fx beskrevet i fortalen til Jyske Lov af 1241. Se også fredløshed.