Bankhæftelsen, grundfond for den i 1813 oprettede Rigsbank. Bankhæftelsen pålagdes fast ejendom og tiender som en prioritetsgæld på 6% af deres værdi og blev forrentet med 6 1/2% pr. år. For jordstykker og tiender blev 5/6 af rentebetalingerne modregnet i skattebetalinger. Gælden kunne indfries mod betaling i sølv. Bankhæftelsen fortsatte efter 1818 som grundfond i Nationalbanken, se Danmarks Nationalbank.