Banekurve, i fysik og astronomi den kurve, en partikel eller et himmellegeme bevæger sig efter under påvirkning af ydre kræfter. Banekurven for et projektil i Jordens tyngdefelt er således en parabelbue (kasteparablen), når der ses bort fra luftmodstanden. I Solsystemet skyldes himmellegemernes bevægelse Solens massetiltrækning, som aftager med kvadratet på afstanden. Banekurven bliver da et keglesnit. For mere end to tiltrækkende legemer bliver banerne komplicerede. Studiet af banekurver har været afgørende for udviklingen af den mekaniske fysik.