Bandlysning er en katolsk kirkeretlig straf rettet mod enkeltpersoner; se ekskommunikation og interdikt.