Bandlysning, katolsk kirkeretlig straf rettet mod enkeltpersoner; se ekskommunikation og interdikt.