Bandit, (fr., af it. bandito (hist., adj.) bandlyst),1 røver, voldsmand. 2 slyngel.