Banalitet, (af fr. banalité), 1 det at være banal. 2 forslidt talemåde; ligegyldig udtalelse.