Balneologi, (lat. balneo- + gr. -logi), læren om bade og deres medicinske brug.