Ballata, (ital., fra senlat. ballare 'danse'), en verdslig, strofisk sangform, der blomstrede i 1300-t.s Italien. Den har samme opbygning som den franske virelai: AbbaA..., altså en barform (bba) omgivet af omkvæd, der synges til a-stykkets melodi. Ballata var Francesco Landinis (1325-97) yndlingsform, og vi kender næsten 150 to- og trestemmige ballataer fra hans hånd. Som navnet siger, var det oprindeligt en dansesang, men det er uvist, om den kunstfærdige 1300-t.s-ballata har været brugt til dans.