Balance, i en virksomheds årsregnskab opgørelse over aktiver og passiver pr. en fastsat dato.