Balacron, (konstrueret navn), et kunststof til bogindbinding.