Baktofugering, (af gr. bakto- kort form af bakterio-, se bakterier), centrifugering af mælk ved høj hastighed, hvilket nedsætter indholdet af især de tungere, sporedannende bakterier. Metoden har især tidligere været anvendt ved behandling af mælk til ostefremstilling. Se også mejeriteknologi.