Bakteriose, (gr. bakteri- + -ose), fællesnavn for alle plantesygdomme, der er fremkaldt af bakterier.