Bakterieplankton, bakterier, der svæver frit i vandet sammen med andet plankton. Bakterierne lever af organisk stof, som er opløst i vandet, og de er et vigtigt grundlag i planktonfødenet, hvor de især ædes af flagellater. Se også hav (havøkologi) og sø-økologi.